Καθαρισμός & Συντήρηση Πισίνας

CLEAN HOUSE

Η CLEAN HOUSE σας παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού, τεχνικού ελέγχου, ηλεκτρομηχανολογικών επισκευών & συντήρησης της πισίνας σας. Η εταιρεία μας διαθέτει εξειδικευμένο τμήμα υπηρεσιών, με σκοπό να καλύψει τις διαφορετικές και πολύπλοκες ανάγκες υποστήριξης της πισίνας σας .

Διαθέτουμε πλήρη και ολοκληρωμένη σειρά ανταλλακτικών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας της πισίνας σας.

Τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι εγκεκριμένα και πιστοποιημένα με ISO.


Συντήρηση Πισίνας

• Προγραμματισμένες επισκέψεις συντήρησης
• Έλεγχος όλης της εγκατάστασης
• Έλεγχος ποιότητας νερού & τροφοδότησης χημικών
• Έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
• Φροντίδα και σκούπισμα πισίνας
• Έλεγχος ποιότητας νερού
• Προμήθεια και εγκατάσταση νέων προϊόντων


Απολύμανση του Νερού

Είναι η επεξεργασία του νερού που γίνεται για να καταστρέψει ή να αδρανοποιήσει τους παθογόνους μικροοργανισμούς που περιέχονται σε αυτό. Έτσι, προστατεύεται η υγεία των λουομένων. Η αποτελεσματικότητα της απολύμανσης εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού και το pH.


Ρύθμιση του PH

Το επιθυμητό pH του νερού της πισίνας βρίσκεται μεταξύ των ορίων 7.2 και 7.6, με ιδανικό επίπεδο το 7.4. Για να ρυθμίσουμε το pH του νερού στο επιθυμητό επίπεδο, χρησιμοποιούμε τα pH minus (pH–) για να μειώσουμε το pH και pH plus (pH+) αντίστοιχα για να το αυξήσουμε.


Σκληρότητα του νερού

Ο συνδυασμός μεγάλης σκληρότητας με υψηλό pH δημιουργεί επικαθήσεις αλάτων στην επιφάνεια μιας πισίνας. Για να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι επικαθήσεις, θα πρέπει το pH του νερού να διατηρείται κοντά στο επίπεδο του 7.2