Απολυμάνσεις

Απεντομώσεις

Ο κύριος σκοπός του έργου της Απεντόμωσης αφορά στην καταπολέμηση κάθε είδους εντόμων υγειονομικής σημασίας, τα οποία είτε εισβάλλουν σε ένα χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, είτε ζουν και αναπαράγονται στο εσωτερικό κτιρίων σε διάφορες εστίες, όπως δίκτυα αποχέτευσης και μηχανολογικό εξοπλισμό. Η εφαρμογή Απεντόμωσης θα πραγματοποιείται σε επιλεγμένα σημεία που αποτελούν «περάσματα» των εντόμων και εστίες ανάπτυξης αυτών όπως σιφώνια, WC, κουζίνες, είσοδοι, ράμπες και εσοχές των κτιρίων.

Για την καταπολέμηση των ερπόντων εντόμων θα πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με την χρήση αντλίας χαμηλής πίεσης σε όλους τους προαναφερθέντες χώρους εφαρμογής, με ειδικά εντομοκτόνα σκευάσματα. Με τον υπολειμματικό ψεκασμό επιτυγχάνεται ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας ψεκασμού και η δημιουργία μιας λεπτής στρώσης εντομοκτόνου από την οποία έχουμε σταδιακή απελευθέρωση των μορίων της δραστικής ουσίας.

Σε ολους τους εξωτερικούς χώρους της οικίας για την καταπολέμηση ιπτάμενων αλλά και ερπόντων εντόμων θα πραγματοποιείται υπολειμματικός ψεκασμός με την χρήση αντλίας υψήλης πίεσης, καθώς και με την μέθοδο του νεφελοψεκασμού στους εσωτερικούς χώρους όπου αυτό κριθεί αναγκαίο.

Τα εντομοκτόνα που θα χρησιμοποιηθούν έχουν όλα έγκριση από το Υπουργείο Αγ. Ανάπτυξης & Τροφίμων, είναι άοσμα, δεν αφήνουν ίχνη στις περισσότερες κοινές επιφάνειες και δεν διαβρώνουν. Είναι εντομοκτόνα επαφής -στομάχου, προκαλούν στο έντομο παράλυση, λήθαργο και θάνατο και έχουν υπολειμματική δράση. Η διάρκεια της δράσης τους εξαρτάται από τις περιβαλλοντικές συνθήκες του χώρου και από το είδος της επιφάνειας που ψεκάσθηκε.


Μυοκτονίες

Η μυοκτονια αποτελεί τη διαδικασία απαλλαγής από τρωκτικά σε εσωτερικούς ή ανοιχτούς χώρους και τη λήψη κατάλληλων μέτρων ώστε να αποφευχθεί η επανεμφάνισή τους.

Η κύρια μέθοδος καταπολέμησης τρωκτικών, στηρίζεται στην τοποθέτηση δολωματικών σταθμών σε κρίσιμα σημεία ελέγχου, περιμετρικά των εγκαταστάσεων και εσωτερικά, δημιουργώντας δυο ζώνες προστασίας. Ο προσδιορισμός των κρίσιμων σημείων ελέγχου πραγματοποιείται πάντα από το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρείας μας σε θέματα Μυοκτονιών, μετά από επιθεώρηση των χώρων εφαρμογής. Όλοι οι δολωματικοί σταθμοί που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι κλειστού τύπου ασφαλείας με κλειδί.

Σε κάθε εφαρμογή, θα πραγματοποιείται από τον τεχνικό της εταιρείας μας αναδόλωση των σταθμών, έλεγχος της κατάστασης αυτών, καθώς και τήρηση της θέσης τους. Επίσης θα πραγματοποιείται καταγραφή της κατανάλωσης του μυοκτόνου σκευάσματος, έτσι ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα για την κινητικότητα των τρωκτικών, αλλά και των χώρων συγκεκριμένα που εντοπίζεται. Έτσι επιτυγχάνεται ο καλύτερος δυνατός έλεγχος και η άμεση ενίσχυση πιθανών προβληματικών σημείων.

Η επιλογή μυοκτόνων σκευασμάτων, θα γίνει από τη λίστα εγκεκριμένων σκευασμάτων για χρήση σε κατοικημένους χώρους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.


Οφιοαπώθηση

Κατά τους μήνες Απρίλιο έως Οκτώβριο παρατηρείται συχνά η παρουσία φιδιών σε κατοικημένους χώρους τα οποία αποτελούν ενόχληση αλλά και κίνδυνο για τους ανθρώπους. Για την εφαρμογή απώθησης φιδιών χρησιμοποιείται ειδικό απωθητικό σκεύασμα το οποίο τοποθετείται περιμετρικά των χώρων που θέλουμε να προφυλάξουμε, λίγο πριν από το ¨ξύπνημα¨ των φιδιών και την προσέγγιση τους, σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας. Η έντονη οσμή του σκευάσματος, που γίνεται αντιληπτή μόνο από την αισθητήρια ικανότητα των ερπετών, ωθεί τα φίδια σε φυγή εγκαταλείποντας το χώρο.

Η συγκεκριμένη εφαρμογή έχει πραγματοποιηθεί με πολύ καλά αποτελέσματα σε πολλές οικίες, κατασκηνώσεις, ξενοδοχεία, αλλά και βιομηχανικούς χώρους με έντονη παρουσία φιδιών λόγω περιοχής.